WIE ZIJN WIJ

foto Jannie en Karin aug. 2019

JANNIE RUITENBURG – DEN OUDEN

Als dochter van een begrafenisondernemer, als verpleegkundige en als predikantsvrouw denk ik als geen ander te weten, hoe belangrijk het is op een goede en inhoudsvolle manier de kans te krijgen afscheid te nemen van een geliefde die je ontvalt.

 

Aan het onherroepelijke van de dood en het definitieve voorbij vorm te kunnen geven in rituelen, gebaren en vormen die bij je passen en je helpen verder te leven, dat beweegt mij. Met respect voor de overledene, de aarde en hen die achter blijven.

Jannie Ruitenburg- den Ouden
j.ruitenburg@compassieuitvaartzorg.nl

KARIN WOUTERS – KLEINEPIER

Het verlies van een dierbaar mens in mijn persoonlijke omgeving bracht me tot nadenken over de wijze waarop ik zelf vorm en inhoud zou willen geven aan een liefdevol afscheid en het begeleiden van hen die achterblijven.

 

De vakopleiding ‘Uitvaartondernemer’ maakte me er eens te meer van bewust hoe belangrijk en kostbaar de momenten zijn waarop je afscheid neemt van een geliefde. De ruimte krijgen om in alle rust en op een bij jou passende wijze hieraan invulling te kunnen geven kan, te midden van alle verdriet, bijzonder troostvol zijn.

Karin Wouters – Kleinepier
k.wouters@compassieuitvaartzorg.nl